TEENUSETE ÜLDTINGIMUSED

 

• Vastuvõetud riided soovitame tungivalt kontrollida nende kättesaamisel ning võimalikud pretensioonid esitada kohapeal. Kliendile on teada, et hilisemate pretensioonide rahuldamine on oluliselt raskendatud, kuivõrd reeglina pole Kliendil võimalik tõendada, et ta pole riideeset vahepeal täiendavalt ekspluateerinud. Pretensioone võetakse vastu e-posti teel aadressile info@easyclean.ee Eesti keeles.
• Kui toode on tavapärasest kallim, palub Elite Clean OÜ sellest eraldi teada anda. Elite Clean OÜ tahab sellisel erilisel juhul eraldi veenduda teenuse osutamise võimalikkuses. Kui toote erilisest kallidusest teada ei anta, eeldame, et tegemist on tavapärase tootega.
• Valmis riided säilitame tasuta kuni 1 kuu pärast kokkulepitud kätte saamise hetkest, edasi rakendame hoiustustasu 1 EUR-i päevas.
• Kui Klient ei tule puhastatud esemetele järgi 6 kuu jooksul on Elite Clean OÜ õigus hävitada või annetada puhastatud esemed heategevuslikul eesmärgil.
• Vaidlused lahendatakse kokkuleppel. Vaidlevatel pooltel on võimalus oma väiteid tõendada mh eksperdiarvamustega. Kõik tekitatud kahjud, sh ka vaidlusega kaasnevad kahjud kuuluvad hüvitamisele seaduses ettenähtud korras.
• Parema teenuse kvaliteedi tagamise eesmärgil salvestatakse lühiaegselt Richmar OÜs telefonikõned.
• Elite Clean OÜ-s on videovalve, eesmärgiga kasutada neid videosalvestusi Poolte esitatud tahteavalduste või tehtud tehingute tõendamiseks ja Kliendi paremaks teenindamiseks.

 

TEENUSTE TINGIMUSED

 

Elite Clean OÜ teenuseid kasutades nõustute ka alljärgnevate tingimustega.
Kui Te ei nõustu nende tingimustega, siis ilmselt ei soovi Teie ka meie teenuseid kasutada.
Andmete turvalisus:
• Klient edastab oma andmed vabatahtlikult, et temale osutada võimalikult personaalset teenust.
• Elite Clean OÜ ei edasta kliendi poolt antud andmeid kolmandatele osapooltele ega kontakteeru kliendiga muudel teemadel kui antud teenuse osutamisega seotult.
• Kui Kliendil on põhjust varjata oma isikut ning seetõttu soovib osaleda tehingus anonüümselt, siis Klient saab aru, et sellisel juhul ei ole Elite Clean OÜle teada tehingu pool, toote seaduslik omanik ning igasugune vastutuse hilisem realiseerimine on oluliselt raskendatud võrreldes olukorraga, kus Klient oma andmed Elite Clean OÜle edastab.
• Puhastatud toote saab anonüümne klient kätte kviitungi esitamisel. Elite Clean OÜ ei võta endale kohustust kontrollida, et kviitungi esitaja on tegelikult toote kättesaamiseks õigustatud isik.
• Kliendi nimi, telefoni number ja aadress on teada vaid Elite Clean OÜ-le, asjad lähevad pesemisse/keemilisse puhastusse tellimusenumbriga, mis tagab 100% kliendi anonüümsuse.

Olukorrad kus Elite Clean OÜ vastutus on piiratud:

• Tuues puhastusse oma riideeseme, annab Klient enesele aru, et tegemist on kasutatud asjaga ja peale puhastust ei saa Klient endale tagasi riideeset, mis on uus. Tagasi saadakse kasutatud riideese, mis on puhastatud.
• Kuigi Elite Clean OÜ kasutab teenuse osutamisel parimat kättesaadavat tehnoloogiat, ei pruugi kõik plekid tootelt selle käigus eemalduda. Parima tulemuse saame, kui kliendi poolt antav teave plekkide tekkimise asjaolude kohta on tõene. Oluline on anda plekkide tekkimise asjaolude kohta õiget infot!
• Oluline on teada, et puhastamisele toodud riideese amortiseerub ka puhastamise käigus. Iga riideesemega tehtav toiming mõjutab riideeset. Tuues riideeseme puhastusse, Klient soovib sellist mõjutust ning arvestab sellega.
• Riideesemete tootjad on kasutatavate materjalide tootmisel ja töötlemisel väga spetsiifilised, mistõttu ei ole tootja juhise puudumisel või tootele paigaldatud ebaõige juhise puhul võimalik alati tagada materjali õiget reaktsiooni puhastamisele ja toote puhastumist nõutaval viisil. Selliselt võib riidese jääda puhastamata ja/või rikneda ja/või muutuda