1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad Kasutajatingimused reguleerivad veebikeskkonna Easyclean.ee (edaspidi nimetatud Veebikeskkond) kasutaja (edaspidi nimetatud Klient) ja Veebikeskkonna vahendusel (edaspidi nimetatud Kaup) keemilise puhastuse ja pesu pesemise teenust (edaspidi nimetatud üldiselt Teenus ning üksikjuhtumit Tellimus) pakkuva teenuseosutaja (edaspidi nimetatud Teenusepakkuja) vahelisi suhteid.

1.2. Kliendina käsitletakse isikut, kes tellib teenust www.easyclean.ee veebikeskkonna kaudu.

1.3. Klient kinnitab käesolevate Kasutajatingimustega nõustumist Veebikeskkonnas teenuse tellimisel

1.4. Klient on teadlik, et Teenusepakkujal on õigus Kasutajatingimusi igal ajal ühepoolselt muuta. Teenusepakkuja on kohustatud Klienti teavitama Kasutajatingimuste muutmisest. Teenusepakkujal on õigus teavitada Klienti Kasutajatingimuste muutmisest Veebikeskkonna vahendusel.

1.5. Kliendi ja Teenusepakkuja õigussuhtele kehtivad Teenusepakkuja poolt Kliendile osutatud Teenuse osutamise, sh ennekõike Tellimuse esitamise, ajal kehtinud Kasutajatingimused.

1.6. Teenusepakkuja tagab Kliendile ligipääsu Kasutajatingimustele Veebikeskkonnas igal ajal.

1.7. Kasutajatingimused on koostatud eesti keeles, lisaks vajadusel ka muu(de)s keel(t)es. Juhul, kui eestikeelses Kasutajatingimustes ja muukeelses (s.o mitte eesti keelne) Kasutajatingimustes esineb vastuolu, lähtuvad Klient ja Teenusepakkuja Kasutajatinigmustes toodu tõlgendamisel eestikeelsest Kasutajatingimustest.

2. TEENUS JA HIND

2.1. Veebikeskkonnas, aga ka mujal Teenusepakkuja poolt esitatud pildid, sh Teenuste kirjelduste juures, olevad pildid, on illustratiivsed.

2.2. Teenuse hinnad on toodud Veebikeskkonna hinnakirjas (edaspidi nimetatud Hinnakiri).

2.3. Hinnakirjas on Teenuste hinnad toodud eurodes.

2.4. Teenusele kohaldatakse hindu, mis on toodud Hinnakirjas Teenuse osutamise, sh Teenuse vastava Tellimuse esitamise, hetkel.

2.5. Teenusepakkujal on õigus Hinnakirja igal ajal ühepoolselt muuta.

2.6. Igasuguste Teenuse hinda ja maksumust puudutavate erijuhtumite puhul (nt soodustused), lähtutakse Teenuse hinna kalkuleerimisel vastavast erikorrast.

3. TELLIMUSE ESITAMINE

3.1. Teenuse tellimiseks tuleb Kliendil esitada Veebikeskkonnas Tellimus.

3.2. Tellimuse esitamisel tuleb Kliendil valida Tellimuse täitmise (s.o Kauba Teenusepakkuja poolt Kliendilt vastuvõtmise) asukoht ja muu vajalik informatsioon.

3.